Kick off i Vestby

Bård Bergsjö berättade om årets verksamhet.

Team Greenpower hade kick-off för B-Zero Racing och Formula Basic i sina lokaler i Vestby. Det var en del besökare som vi se i verkstaden vilka byggen som är i gång...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram