Viktig information inför tävlingen på Våler den 12:e august

Denna bild är från Falkenberg, som också drabbats av stora skyfall. Området under vatten är där chikanen ligger...

Gitt denne ukens ekstremvær, og situasjonen på Braskereidfoss kraftverk, står jeg i løpende kontakt med ledelsen på Vålerbanen. De bekreftet senest i formiddag at de anser risikoen for at baneanlegget må stenge, som svært liten. Det er per nå ingenting som tilsier at vi ikke kan arrangere Italiensk Dag som planlagt. Risikoen er derimot større for at enkelte veier opp til Braskereidfoss kan bli berørt.

Iflg. Statens Vegvesens hjemmeside, vegvesen.no, er Riksvei 2 nå stengt rett nord for Kongsvinger, og det er også stengte veier i Kongsvinger sentrum.  Riksvei 2 sørover fra Elverum er fortsatt åpen. Derfor anbefaler ledelsen på Vålerbanen at de som kommer sørfra kjører om Elverum og tar RV 2 sørover til Braskereidfoss.

Jeg antar de fleste som har tenkt seg til ID holder seg oppdatert på trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen, www.vegvesen.no. Vi står i løpende kontakt med administrasjonen på Vålerbanen.  

Ole Petter Friberg/Corsa Italiana

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram